UPORABNOST

PLANIRANJE - ARHITEKTURA - URBANIZEM - NARAVNE NESREČE - MONITORING - KMETIJSTVO - GOZDARSTVO -  INFRASTRUKTURA - AEROARHEOLOGIJA - ZAVAROVANA OBMOČJA - PROMOCIJA - RAZISKOVANJE 


Za razliko od panoramske aerofotografije, zahteva vertikalna aerofotografija montažo kamere na primernem mestu v letalu. Ker zrak skoraj nikoli ni pri miru, mora podnožje kamere kompenzirati odklone letala iz idealne smeri. Elektronski sistem Geoniss omogoča planiranje, navigacijo, usmerjanje kamere ter avtomatsko proženje. Fotografije so potem v studiu obdelane s programi za aerofotogrametrijo. S pomočjo podatkov o metrični distorziji objektiva, natančnih lokaciji posnetkov ter izmerjenih oslonilnih točk na terenu lahko izdelamo mozaike območja, digitalni ortofoto (DOF), digitalni model reliefa (DMR) ali 3D simulacije.


  
     
  
     
  
     
   

 

 

je inovativna aplikacija za naročanje snemanja iz zraka, ki deluje po sistemu “povej naprej in si znižaj ceno storitve”.
Uporabite aplikacijo in si zagotovite ugodno ceno.