26. 12
2019

KATASTER JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

Kataster javnih zelenih površin je javna evidenca, ki poleg splošnih podatkov vsebuje tudi kategorizacijo javnih zelenih površin,...   >>
16. 12
2019

PREGLED ONESNAŽENJA POVRŠINSKIH VODOTOKOV Z IR KAMERO IZ ZRAKA

»Ozemlje Slovenije označuje gosta rečna mreža, ki znaša v povprečju 1,33 km/km2. Od skupne dolžine 26.989 km tekočih voda, jih je...   >>